Livdjursförsäljning

Vi har en väldigt fin besättning Gotlandsfår med både bra pälsegenskaper men även utmärkta tillväxtegenskaper. Vi arbetar med kontinuerlig förbättring av avelsegenskaper genom noggrant urval av djur; både med tanke på päls och tillväxt, samt avseende tackorna dessutom goda modersegenskaper. Vår insemineringsverksamhet, med de bästa Gotlandsbaggarna i Sverige, hjälper oss att förbättra vår besättnings egenskaper samt införa nya gener utan risk att samtidigt införa smittor i besättningen (en risk när man inför nya djur t ex vid bagginköp).


MV3, F-status. Med i Elitlamm.

Varje år har vi både lamm och vuxna djur till försäljning. Vi följer Gotlandsfårföreningens rekommenderade priser;

  • Tacklamm ca: 3000 kr,
  • Bagglamm 3000-6000 kr beroende på mönstringsresultat och avelsvärden,
  • Äldre tacka ca: 3500 kr.

Priserna är exklusive moms.

Naturligtvis säljer vi bara till Dig med SE-nummer!

 

För närvarande har vi inga djur till salu men återkom sommaren 2020!