Hitta hitFrån Skövde: Kör Lerdalavägen och "raka linan" över Billingen. Vid T-korsning vid vägens slut kör till vänster mot Varnhem. Ca 100 m efter korsningen har du på höger sida Lycke.

Från Skara: Kör mot Skövde. Vid Varnhemskorset ta till vänster mot Öglunda. Följ vägen, kör rakt fram igenom Öglunda och strax innan avtagsvägen till Skövde ("raka linan") har du Lycke på vänster sida.

Från Mariestad: Kör mot Skövde på väg 26. Efter ca 19 km sväng av till höger mot Övertorp. Följ vägen till dess slut ca 2 km, sväng höger. Efter ca 350 m sväng vänster mot Lerdala. Följ denna väg ca 5,5 km så kommer du fram till Lycke, som ligger på höger hand.